Be Inspired / De “boom die alles zag”

De processie van The Passion 2018 startte bij “De boom die alles zag” tijdens de Bijlmerramp 26 jaar geleden in 1992, waar zich een heuse ramp onttrok met vele slachtoffers.
De boom die de ramp het neerstortende vliegtuig, de brand, de slachtoffers overleefde. De boom die de schreeuwen van de pijn en de kreunen van het verdriet hoorde. De boom die de opbouw van de wijk zag ontstaan. Deze boom heeft een verhaal.

Het doet mij denken aan een andere boom die in de bijbel voorkomt ,in Genesis. “De boom van kennis van goed en kwaad”. Deze boom geplaatst door de Almachtige die het leven en de mens schiep om optimaal te kunnen leven. Deze boom stond daar niet toevallig. Een boom met een missie: bescherming en vrijheid.
De boom die uit bescherming in de tuin van Eden was geplaats om Adam en Eva keuze te geven voor leven of dood. De boom waar de mens naar hunkert: kennis van goed en kwaad. De mens is gemaakt om te kiezen, zonder keuze zouden we afhankelijke marionetten zijn dansend aan de touwtjes van de Almachtige. Dit beeld paste niet in Gods plan. Hij verlangt er naar dat we voor hem kiezen.
Adam en Eva kozen er voor om te eten van deze boom die hen de kennis van goed en kwaad gaf en scheiding bracht tussen God en mens. Een boom met een verhaal.

Een andere boom die in de bijbel voorkomt is “De boom des levens” die wijst naar Jezus. Een boom van “kennis van goed en kwaad”, die scheiding bracht tussen een intieme omgang tussen God en mens, maakte God tot de “boom des Levens” die wanneer wij daarvoor kiezen, ons herstelt in het scheppingsplan van God. Deze Jezus (boom) heeft een verhaal dat verbeeld werd in The Passion 2018.

We hebben allen ons eigen verhaal. Misschien ben jij ook “die boom die alles zag”. In mijn leven heb ik veel gezien en meegemaakt. Veel ingewikkelde/verdrietige en heftige verhalen gehoord van jonge mensen waar zich een ramp in het leven heeft voltrokken. Waar er geen plaats voor hen was in de maatschappij en ze dakloos en thuisloos zijn geraakt. Jongeren die geen hoop, geloof en toekomst meer hadden. Die niet gezien werden.

The Passion 2018 ging over elkaar zien met Jezus als voorbeeld die juist die mensen zag, die door niemand gezien wilde worden. Jezus zag hen, en nog steeds ziet hij een ieder. Kijk omhoog als je tegenslag ervaart. Kijk ook om je heen, naar de mensen die jou zien. Die Gods liefde vertegenwoordigen en jou deze liefde tonen. Je aanvaarden in je zijn en niet om je status of wat je doet.

Vertelster Noraly Beyer vertelde aan het slot van The Passion dat juist in deze tijden empathie erg belangrijk is. De Bijlmer noemde zij “een plek die zich heeft ontworsteld van een negatief imago”. “De Bijlmer is alsnog de stad van de toekomst geworden.”

Wat een herkenning, hoe vaak worstelen wij zelf niet met een negatief imago. Dit imago soms alleen bestaand in ons eigen hoofd, zit ons in de weg te zijn wie wij werkelijk zijn.
Ik wil je uitdagen om te kijken naar de boom van leven. Deze Jezus die het verhaal van Pasen is. Die jou uit je negatieve imago, je eigen opgebouwde kennis van goed en kwaad, kan vrijmaken. Jezus die jouw lijden aan het hout van een boom; het kruis van Jezus, op zich heeft genomen. Hij geeft je een nieuwe toekomst vol hoop en perspectief. Hij ziet jou. Hij heeft empathie voor je ontworstelt je uit een negatief imago tot een mens met toekomst!

Dagmar