Robert van Harten / Verwachting: Wat is je verwachting van de kerk?

Robert laat zien wat het goede nieuws is dat Jezus ons bracht en wat hetzelfde goede nieuws is dat wij als kerk mogen uitdragen. Hij spreekt over hoe onze verwachting van de kerk gebrekkig kan zijn of zelfs kan tegenvallen, maar laat tegelijkertijd zien hoe onze verwachting goed mag zijn en hoe wij die verwachting met de mensen om ons heen mogen delen als ambassadeurs van Jezus’ Koninkrijk. Download hier het audiobestand.

Annemiek Reitsema / Verwachting: waar verwachting is, is geloof!

Annemiek spreekt over verwachting en geloof. Ze legt uit dat als wij onze verwachting baseren op Gods beloften voor opwekking en genezing, wij niet teleurgesteld zullen raken. Aan de hand van de geschiedenis van de Romeinse hoofdman die bij Jezus komt om Hem te vragen zijn zieke slaaf te genezen laat zij zien dat verwachting een teken van geloof is.  Download hier het audiobestand.

Annemiek Reitsema / Voorbereiding: V-formatie

Annemiek spreekt over ‘Voorbereiding’ in de serie ‘ Vrijheid, Voorbereiding en Verwachting’. Ze gebruikt het voorbeeld van vogels die zich voorbereiden voor de lange vlucht naar het zuiden door hun voeding aan te passen, hun vetreserves op te bouwen, vleugels te versterken en oriëntatie te verbeteren. Zo moeten ook wij ons voorbereid door voeding uit het woord te nemen en ons te laten versterken door de Heilige Geest. Download hier het audiobestand.