Ryan Hooikammer / Vrijheid: Houd moed…we zijn samen op weg naar vrijheid

Ryan laat aan de hand van Jakobus 5 zien hoe wij geduldig en moedig mogen blijven in het verwachten van de terugkomst van Jezus. Zo lang wij Jezus’ komst blijven verwachten kunnen wij onze focus op Hem houden. Als wij ondanks onze omstandigheden of beproevingen vast blijven houden aan Jezus, zullen de mensen om ons heen zien dat wij geloven in een God die Zijn beloftes houdt en het waard is te volgen. Download hier het audiobestand.

Klaas Klein / The sound of the Spirit: God vertrouwen als alles onlogisch is

Klaas laat zien hoe God soms onmogelijke en onlogische wegen laat volgen. Juist in de momenten leren wij God te vertrouwen door alles heen en het geluid van zijn Geest te volgen. Hij doet dit aan de hand van de geschiedenis van Elia die aan een weduwe vraagt om het laatste restje eten en drinken dat zij nog heeft aan hem te geven. De situatie lijkt onmogelijk, uitzichtloos. Maar door eerst aan God over te geven en op Hem te vertrouwen geeft God meer dan overvloedig. Klaas laat zien dat God krachtiger is dan welke situatie dan ook. Kom eerst tot Hem, Hij zal voorzien. Download hier het audiobestand.