Be Inspired / De liefde is

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan (1 Kor 13:4-8)

Hoe moeilijk is het om zo lief te hebben in een wereld die barst van de gewelddadigheid? Waar hulpverleners mishandeld worden. Maar waar ook ouders hun kinderen mishandelen waar leraren kinderen misbruiken. Waar zelfs criminelen elkaar vermoorden en bestelen. En hoe onrechtvaardig voel je je behandeld als je voor 3 km te hard een bekeuring moet betalen?

We kunnen ons zo druk maken over van alles en nog wat. Over vluchtelingen opvangen of terugsturen. Over problemen in andere landen over de EU en gelden die we betalen aan andere landen. Over de Graafschap die verliest.

Maar wat als de telefoon gaat en je hoort dat je man of je vader is verongelukt tijdens de motercross. Wat als de dokters niet kunnen vinden wat er mis is? Wat als je vrouw bij je weg gaat? En wat als je kinderen keuzes maken of gedrag laten zien dat jij er nooit in gestopt hebt?

We kunnen vluchten in boeken, computergames, verslavingen, kloosters, ongezonde relaties etc. Of misschien boos zijn op de rest van de wereld of juist op jezelf. Voor de trein springen is geen optie, in ieder geval niet als je ook nog aan de treinmachinist denkt! Bovendien wat is er na de dood?

God
Haha nee, geloof is de reden van zoveel oorlog hoor ik zo vaak om me heen. Maar is dat zo? Als iedereen zou doen wat Jezus zegt: “Heb God lief boven alles, en je naaste als jezelf”. Zou er dan nog oorlog zijn? Zouden we dan boos zijn? Of troosten we elkaar? Helpen we elkaar? Zorgen we voor elkaar? Maar naar welke kerk moet je dan gaan? Immers daar is in het verleden ook zoveel fout gegaan. Helaas kunnen we niet ontkennen dat de eerste mensen Adam en Eva, en na hen ook iedereen, fouten hebben gemaakt. Dus een perfecte vereniging of kerk is er niet.

Break Free
Wat als we niet focussen op het verleden of de toekomst maar op de liefde?! Niet op goed of fout maar omhoog? Wat als we richting Pasen opkijken naar het kruis kijken en zien dat deze pure en onbaatzuchtige Goddelijke liefde de bron voor ons is om vandaag die uitgestoken Goddelijke hand te pakken? Wat als we zouden zien dat al onze egoïstische, boze en zondige gedachten en daden zijn vergeven. Wat als we dat echt zouden geloven? Zouden we dan ook niet anderen kunnen en willen vergeven? Laten we stoppen om politieke of wetenschappenlijke excuses te verzinnen waar we ons achter verschuilen. Laten we breken met de rede die verteld dat het te makkelijk is. En laten we vrijbreken van de zelfveroordeling of de aanklachten van anderen.

Focus
Alles vergaat, je kunt niets meenemen! Maar het enige wat blijvend is is de liefde! Zullen we ieder voor zich, maar toch ook samen, God vragen (bidden) om die liefde die ons vergeeft en die de bron is om anderen te kunnen vergeven. Die liefde die de brandstof is om een liefdesrevolutie te brengen hier op aarde. Jij op jouw plek en ik op mijne.

“alles gelooft ze, alles hoopt ze” De liefde is Jezus!

Feiko