Be Inspired / #metoo

Terwijl we met z’n vieren in gesprek zijn komt het onderwerp misbruik aan de orde. Een van ons was een “ervaringsdeskundige” en terwijl ze deelde over haar pijn en de worsteling sloeg ze even stil. Ik wilde goedbedoeld mijn medeleven tonen. Persoonlijk vind ik het altijd lastig als iemand meteen zegt: “Oh, ik kan me helemaal inleven hoe verschrikkelijk…” Dus vandaar dat ik zei: “Ik heb geen idee wat je mee gemaakt hebt en wat de gevolgen daarvan zijn. Want ik heb daar gelukkig geen ervaring mee.” En terwijl ik dat zeg zie ik een situatie in mijn leven waarin een leraar ver over mijn grenzen ging en zijn lichaam aan mij “opdrong”. Dit had ik bijna 20 jaar zo sterk verdrongen dat ik het totaal kwijt was. En nu… nu kwam het hele voorval compleet met associaties, de geur van het huis en alles ineens als een sneltrein op me afdenderen.

En daarna? Een heel proces van bewust worden en dingen die op hun plek vielen. Bijvoorbeeld waarom ik me altijd veiliger bij vrouwen voelde. Maar ook waarom ik liever geen fysiek contact wilde en het zelfs lastig vind om mijn eigen kinderen een knuffel te geven. In de jaren daarop heb ik mezelf ook vaak afgevraagd of ik er een aanleiding voor heb gegeven of op zijn minst wel hard genoeg nee heb uitgezonden. Allerlei kwellende gedachten die me zeker niet geholpen hebben. Nu denk ik, stuk voor stuk strategieën uit het rijk der duisternis. Met als doel dat ik zou opgeven! Slachtoffer zou blijven en dus minderwaardig!

De Bijbel is zo’n mooi en eerlijk boek! Het spreekt vanaf het begin over misbruik, moord, macht en allerlei rampen. En ondanks dat nergens fouten worden toegedekt of kromme dingen recht worden genoemd, laat God zien dat hij verder gaat met deze mensen en Zijn plan. Ja zelfs voor daders als David is er een nieuwe kans. Niet dat zijn daden zonder consequenties bleven overigens!

Na twee zondagen preken over dit onderwerp krijg ik verschillende vragen. Even in steno style een paar gedachten van mij over deze vragen:

1. Misbruik vind overal plaats waar mensen zijn. Dus ook in de kerk!
2. Het is niet jouw schuld! De Bijbel spreekt over liefde die het belang van de ander voor ogen heeft! En de seksualiteit die de Bijbel beschrijft is altijd binnen de veiligheid van het huwelijk. Dat laat zien dat al het andere nooit zo bedoeld is.
3. Als het je overkomen is of je bent dader. Koning David zegt over zijn misstappen: “Zolang ik zweeg kwijnde mijn gebeente”. Dus praat er over met God en met één of twee personen die te vertrouwen zijn! Persoonlijk zal ik mensen altijd adviseren om aangifte te doen! En daders met berouw zijn bereid alles te doen wat in hun vermogen ligt wat bijdraagt aan het welzijn van degene die ze iets hebben aangedaan!
4. Vergeving heeft niets te maken met consequenties! Dus je kunt iemand vergeven wat niets meer betekent dan iemand loslaten en daarmee de aanspraak op gerechtigheid en de vergelding of anders geformuleerd de schuld overdragen aan de grootste Rechter, God zelf.
5. Gods plan gaat door ondanks onze fouten! Dus blijf ook niet zelf bij de pakken neer zitten. Zoek een goede connectgroep, professionele hulp! Lees de Bijbel en andere boeken. Durf te dromen! En maak plannen.

Feiko