Be Inspired / Privacy

Misschien wel het meest gebruikte woord in de afgelopen weken. Journaal, kranten, social media en vele gesprekken zijn er vol van. De privacy van ons Facebookaccount, maar ook bijv. privacy in de Kinderopvang staat onder druk. We leren onze kinderen hoe ze met hun persoonlijke gegevens moeten omgaan bij online games, en denken zelf na over wat we willen dat over onszelf verspreid wordt. Doen we mee, of zijn we tegen? Heeft het gevolgen voor mij, of valt het allemaal wel mee? Zijn we beschermd? En wie heeft welk recht…?

Nu mijn kinderen ouder worden (7, 9 en 11), begint onze privacy (van Robert en mij) ook te veranderen. De vrijdag- en zaterdagavond zijn niet meer onze date-nights op de bank, maar zonder aankondiging veranderd in familynights met chips en cola. (dag privacy)

Privacy, je vrijheid, je persoonlijke ‘space’ hebben, is niet iets van nu. Als ik denk aan Jezus schiet me meteen het stuk te binnen waarin staat dat Hij midden in Zijn gebedstijd gestoord werd omdat de mensen Hem nodig hadden. Een man die fulltime optrok met 12 andere mannen (dag privacy). Een man die gekomen was voor de mensenmassa (daaaag privacy).
Maar ook een man die zei ‘Ik kan alleen doen wat ik de Vader zie doen’.
En hoewel Hij het hart van Zijn Vader goed kende, had Hij de rust nodig om te bidden, te spreken met God. En toch lezen we niet, dat het Hem stoorde. Of dat Hij aangaf ‘nu even niet’ als de mensen weer naar Hem toe kwamen.
Zijn missie was om er voor de wereld te zijn.
Hij hield voor ogen waar Hij voor gekomen was.
Jezus gaf ALTIJD.
No Limit!

Wat een voorbeeld is Hij toch! Wat kan ik veel van Hem leren!
Ik kan het niet hoor, altijd maar geven. Niet uit mezelf. Ik faal, steeds weer. Maar net zoals Robert afgelopen zondag vertelde in de eerste preek in de serie ‘No limit’, is het ook Gods plan dat wij het niet alleen hoeven te doen.
Jezus wist dat. Hij zocht de Vader op, sprak met Hem in de stilte van de nacht, de unieke momenten dat Hij niet gestoord werd. Dan wist Hij weer wat De Vader bedoelde. Wist Hij, waarvoor Hij gekomen was. Dat ze dat plan samen hadden bedacht.
Dus ook al faal ik, ook al wil ik meer privacy, ook al vind ik dat ik recht heb op meer, meer me-time, meer voor mezelf… God doet voor hoe Hij alles gaf aan de wereld.
En ik doe alles wat ik kan om dat te volgen!
Dat is niet genoeg.
En dat is nou juist precies goed genoeg 😉

Fijne week en geniet van de serie ‘No limit’!

Nathanja