Be Inspired / Wij kiezen voor…

We zitten middenin de preken serie #METOO.

#METOO werd voor het eerst gebruikt in 2006, door een activiste die op kwam voor een 13 jarig meisje. In 2017 gebruikte een actrice de #METOO op twitter en binnen 24 uur werd dit door 4.7 miljoen mensen, in 12 miljoen posts gebruikt!

Het vervolg op deze #METOO was de hashtag #IHAVE, waarin de mensen toegaven dat ze zich schuldig hadden gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.
Deze mensen maken bewust een keus om open en eerlijk te zijn naar de ander, een excuus. Zelfs als heel de wereld het kan zien.

Ik moet denken aan de kracht van de hashtag, maar eigenlijk nog meer aan kracht van woorden.
Hoe gaan we met elkaar om, hoe praten we met elkaar, i.p.v. over elkaar.
Hoe makkelijk praten we over elkaar, of over onze buren of over……..
Heb je al gezien dat hij…..
Heeft die nu alweer een nieuwe…..
Gaan ze nou alweer op vakantie….

En hoe doen we dat in de kerk? Hoe praten we daar, over of met elkaar? Gaan we ons vergelijken met een andere kerk? Of richten we ons op GOD, het fundament?

Jaren geleden mocht ik in een gelegenheidskoor het volgende lied zingen:

Heer vergeef ons dat er muren, Tussen Uw kinderen zijn ontstaan
Waar wij samen konden werken, Zijn wij onze eigen weg gegaan
Veel kritiek en veel verdeeldheid, Doen Uw Vaderhart verdriet
Maar als kinderen van Eén Vader, Zingen wij dit eenheidslied

Wij kiezen voor eenheid
Samen staan wij sterk
Wij kiezen voor eenheid
Samen Uw kerk

Ja wij kiezen voor de liefde, Die ons allen samenbind
Liefde die zichzelf verloochent, En het kwade overwint
Met respect en met aanvaarding, Erkennen wij verscheidenheid
Veel manieren en tradities, Tonen Gods veelkleurigheid
Wij reiken elkaar de hand, Samen gaan wij op weg
Vervuld met Uw Geest en kracht, Doen wij wat U zegt

Als we de volgende hashtags in ons leven tot Zijn recht laten komen, dan zal HIJ vooruit gaan en onze weg vrijmaken van elk obstakel!
#GODSLIEFDE #EENHEID #SAMEN

Joke