Empathie

Ha leukerd, tof dat je weer de tijd neemt om de be inspired te lezen. Het stuk van vandaag sluit aan bij de be inspirerd van vorige week die Nathanja schreef. Mocht je die niet gelezen hebben, lees hem dan nu even en dan kom je zo weer terug voor deze…

Nathanja gaf jou tips om het leven van een ander “in te stappen” om daarmee de ander te helpen. Met als doel, niet dat de ander jou dan zo lief gaat vinden maar het doel is dat de ander voelt dat er naar hem of haar wordt omgezien.

Mijn jongens voetballen elke dag en met regelmaat gaat er dan iemand onderuit. Zo ook deze week en toen het ene kind een mooie actie had en mijn zoon de bal onderschepte raakte het kind uit balans doordat de bal weggehaald werd en viel. De eerste reactie van het gevallen kind was huilen en zijn moeder gaf begrip en troostte hem. De reactie van mijn zoon was schrik en daardoor deed hij een stap achteruit en werd stil. Toen we later op de fiets naar huis gingen probeerde ik empathie uit te leggen. Het omzien naar de ander, je kunnen inleven in de ander, waarop zijn reactie was “maar ik heb niets gedaan!” Maar daar gaat empathie niet om.

In Denemarken volgen alle kinderen van 6-16 jaar 1 uurtje per week een verplicht vak op school namelijk, empathie. Tijdens dit lesuur leren ze o.a. om verbinding te maken met de ander, emoties te lezen te benoemen in hun eigen woorden of het standpunt van de ander te horen. Wanneer ik kijk naar hoe er dagelijks naar elkaar wordt uitgehaald via media maar ook via appjes dan geloof ik dat dit best nog wat vruchten zou kunnen brengen in ons land.

Empathie zorgt voor verbondenheid. Empathie is een keuze om te connecten met de ander maar daarvoor moet je eerst aansluiting maken met iets in jouzelf, iets dat dat gevoel kent. Wat we vaak doen wanneer iemand iets deelt met ons wat we moeilijk vinden, dat we proberen het beter te maken. Maar waarom zouden we niet zeggen, “ik weet niet wat ik nu moet zeggen maar ik ben zo blij dat je mij dit verteld hebt”. Dan ontstaat er verbinding.

Denemarken staat in de top 3 van de meest gelukkige landen. Of deze lesuurtjes daar het succes voor geven weet ik niet. Wat ik wel weet is dat wij de Heilige Geest hebben die ons betere dingen brengt als liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. (Galaten 5 vers 22)

Het brengt me bij twee vragen:
1. Durf jij de ander te laten weten hoe het werkelijk met je gaat?
2. Durf jij je empathisch te zijn zonder het meteen beter te maken?
Om emphatisch te kunnen zijn zal je allebei de vragen met een “ja” beantwoorden. Mocht je dat niet kunnen dan kan je dat gelukkig leren!
Eigenlijk is er nog een derde vraag, wij mogen alles in gebed opdragen aan Onze Vader. Hij heeft mega Handen waar we alles in mogen leggen.
3. Durf jij het in de Handen van de Vader te leggen?

Ik daag je uit vandaag om verbinding te maken met jezelf en met een ander. Probeer vandaag de emotie van jezelf te kennen en die van een ander te benoemen. Zoals, ik zie dat je verdrietig bent, klopt dat? Laten we een levend voorbeeld zijn van wie Jezus door ons heen wil zijn voor onze kinderen, familie, vrienden, buren, collega’s en naasten. “Even with just a smile, they can see the Father’s love” (For the One, Bethel music)

Marlies