Gelijkheid is een grondrecht, vaderschap een orde en hoop geeft leven

Er zijn helaas te veel verhalen en cijfers bekend over misbruik en onderdrukking, waarbij er sprake is van ongelijkheid. Waar mensen macht inzetten en tot misbruik overgaan en dit komt overal voor. Ik kan er letterlijk misselijk van worden wanneer ik verhalen van misbruik lees en hoor. Misschien omdat ik helaas hier ook het slachtoffer van ben en weet hoe het is om als jonge vrouw vernederd te worden.

Vandaag las ik in de Volkskrant een artikel over een Franse boer die illegale migranten hielp om er voor te zorgen dat ze gezond bleven door een uitweg te bieden naar een betere toekomst. Deze man was berecht en schuldig bevonden wegens smokkel en hulp aan immigranten. Inmiddels is deze straf vernietigd door het Franse Hof op basis van het grondrecht vrijheid, gelijkheid en broederschap. Het hof stelt dat dat het Franse parlement de wet moet aanpassen, die mensen verbiedt vluchtelingen illegaal het land in te laten smokkelen of hun onderdak te laten bieden.

“Ik doe het omdat mensen een probleem hebben”, zei deze Franse boer.

De afgelopen weken zijn we in Leef! bezig met de serie Papa #metoo. Een thema dat gaat over vaderschap dat bedoeld is in de scheppingsorde van God op basis van vermenigvuldiging, groei in mensheid en groei in relatie. God de Vader, daar spreekt de bijbel over. Het beeld van de vader waar kinderen uit voort komen met een eigen wil en keuzevrijheid die in de liefdevolle nabijheid en bescherming kunnen opgroeien tot beelddragers van de vader. Dit beeld is verstoord in onze maatschappij, wat onder andere blijkt uit de toevoeging op het thema Papa : #metoo.

Het woordje gelijkheid maakte iets in mij los tijdens het lezen van dit kleine berichtje in de krant. Beschreven als grondrecht om ons op te beroepen. We zijn gelijk aan elkaar op deze wereld. Welk geboorteland, stad, huidskleur, etc. doet niets toe aan het gegeven dat we gelijk zijn aan elkaar. Ik denk even terug aan de Franse boer die zijn handelen motiveerde op basis van het probleem dat mensen hadden en hij gaf hen hulp. Dat is een mooi voorbeeld van gelijkheid. Hij handelde niet uit de wet maar op basis van gelijkheid.

Bij misbruik is er geen gelijkheid er is sprake van macht en overheersing. De misbruiker bedeelt zichzelf een recht toe waarmee hij of zij zich verheft boven de ander. Er is geen gelijkheid meer maar ongelijkheid. Deze ervaringen gaan diep en hebben diepe wonden en kunnen tot veel verstoringen en disharmonie leiden.

We zijn als mensen gelijk aan het beeld van God de Vader. Je bent bedoeld om het potentieel in jou te laten groeien en ontwikkelen, zodat je tot volledig mens zijn mag opbloeien. Wat een vrijheid geeft dat om op te groeien en te handelen vanuit dat gedachtengoed. We zijn gelijk aan elkaar en daarmee tot hulp voor elkaar.

Onze ervaringen uit het verleden hebben ons gevormd. Hoopvol is het dat deze ervaringen onze toekomst niet hoeven te bepalen.

God de Vader heeft ons gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. God is een Vader van herstel, vernieuwing en hij wil ons een hoopvolle toekomst geven. Aan die hoop houd ik mij vast. Ik wil je aanmoedigen dit ook te doen. De God van herstel en liefde die jou laat bloeien, ondanks je ervaringen wil geven wat je nodig hebt, elke dag weer. Dan keert de #metoo zich om naar #hoop.

Dagmar