I’ve got the power

Het is vandaag Pinksteren. Het feest waar de ruim 2 miljard Christenen over de hele aarde nadenken over het moment dat de Geest van Jezus zich manifesteerde over een handje vol mensen. En in die 2.000 jaar is dat uitgegroeid tot ruim 2 miljard. Niet alleen een super resultaat waar menig bedrijf of organisatie jaloers op zou zijn. Maar ook dat het na 2.000 jaar nog steeds bestaat. En dat het boek de Bijbel nog steeds het meest verkochte, meest vertaalde en meest actuele boek is. Oké ik geef toe, dat “meest actuele” is mijn persoonlijke overtuiging. Hoewel ik denk dat bijvoorbeeld voor al die ruim 65.000 mensen die dit weekend weer naar Opwekking gaan ze zullen bevestigen dat dit waar is.
Voor degene die Opwekking niet kennen, het is een Christelijke variant van de zwarte cross. Alleen staat het kruis hier als symbool van de liefde ipv de motor, en worden de mensen dronken van het levende water ipv bier. Maar naast al die 65.000 mensen die naar een festival gaan zijn er ook de miljoenen kerkgangers die “gewoon” naar hun kerk gaan. De media en daardoor de publieke opinie doen vaak laatdunkend over geloof. Maar zou het niet de moeite waard zijn om je zelf eens te verdiepen als er miljoenen hun geluk in vinden?

Te mooi om waar te zijn?
‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.’ Jezus zei dit tegen zijn team toen hij een paar dagen na zijn sterven en begrafenis plotseling weer tussen hen leefde.

Alle macht
Wat zou jij doen als je alle macht zou hebben in de hemel en op de aarde?
Ik zou beginnen met alle mensen beter te maken. En alle honger en armoede weg te nemen. Natuurlijk neem ik ook alle milieuproblemen weg. Wauw! Het zou weer een echt paradijs worden. Hoewel onze mode is tegenwoordig wel mooier 🙂 Maar ja, dan raak je meteen een probleem. Want smaak is persoonlijk. En als ik alle macht zou hebben zou jij het niet hebben. En zou je wel gelukkig zijn als je mijn eten, kleding en muziek zou moeten hebben? Bovendien zou ik als een God aanbeden worden. Zou ik niet meer normaal over straat kunnen lopen en zouden er vast ook jaloerse mensen zijn die me proberen te vermoorden?

Maar onze Jezus had laten zien dat hij niet voor zichzelf leefde! Hij had bewezen ons, die Hem haatten, zo lief te hebben dat Hij bereid was in onze plaats te sterven. En daarom heeft God Hem deze almacht gegeven. En Hij heeft deze macht eerlijk verdeeld. God heeft nog steeds een plek voor ogen waar we kunnen wonen zoals ik hierboven al even gedroomd heb. Voor ons het mooie dat wij gedeeld gezag hebben gekregen. Wij zijn zo rijk dat we alle honger in de wereld op zouden kunnen lossen! En misschien ook wel een groot deel van de ziekten. In ieder geval zouden we er heel veel kunnen voorkomen als er overal schoon water zou zijn.

18 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.
19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

“Het geloof is de bron van alle oorlog”. Dit hoor ik mensen regelmatig vertellen. Maar als Christenen Jezus volgen dan is dat onmogelijk. Nee ik denk dat het een excuus is om niet zelf je verantwoording te nemen. Het is zoveel makkelijker om achterover te leunen en anderen te veroordelen.

Pinksteren: God laat ons nooit alleen!! Samen hebben we een opdracht! Miljoenen arme kindertjes, zwervers, daklozen, arme mensen maar ook de dieren, bossen, koraalriffen en het klimaat wachten op God. Goed nieuws Jezus heeft ons alle macht gegeven! En die macht wil Hij door de Geest vanuit de kerk (niet door de stenen maar door de mensen) gebruiken. Hij vertrouwt ons!?

Dus laten we stoppen met vragen of Hij Zijn geest uitgiet! Maar laten we gaan doen wat Hij zei toen de Geest uitgestort werd! Wij hebben de macht gekregen maar ook de verantwoordelijkheid die daar bij hoort! Zullen we elkaar daarom aanmoedigen?! Zullen we leerlingen zijn zodat we de geheimen van Zijn macht kunnen laten werken?! En zullen we anderen daarin meenemen?! Jij hebt de macht gekregen om zelf te kiezen!

Super fijne Pinksterdagen!

Feiko