Be Inspired / No Limit

Als we werken vanuit de aanname dat wat geaccepteerd is als waarheid werkelijk de waarheid is, dan is er weinig hoop op vooruitgang! (Orville Wright, ongeveer)

Met Pasen hebben we vaak een aantal kinderen over de vloer en die mogen dan chocolade eitjes zoeken in de tuin. Ik heb nog niet meegemaakt dat er een kind was die na 1 eitje opgaf. De meeste kinderen zoeken door. Ik weet nog goed dat ik op een verjaardag van een van de kinderen van onze vrienden op bezoek kwam. Annemiek gaf een cadeau en toen ik er achteraan kwam en ook feliciteerde vroeg hij: “krijg ik van jou geen cadeautje?”
Ondernemers willen ook altijd vermenigvuldigen, dokters willen blijven genezen, koks blijven eten koken en blijven zoeken naar betere recepten…. En ja, pastors blijven bidden en geloven voor méér!

Het is heel goed om te werken met wat je hebt! En ook tevreden zijn met wat je hebt is een kunst. Maar om niet te streven naar meer is volgens mij een belediging aan God. Ik hoop niet dat je beledigd bent hierdoor maar dat je hoort dat er meer is dan dat jij nu weet! En dat het niet hebberig hoeft te zijn of zondig om hier voor te gaan. Misschien is het zelfs wel egoïstisch om het niet te doen?!

Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen (Efeziërs 3:20-21)

Hoe kan het dat grote dichters, componisten, ondernemers en uitvinders succes kregen? Omdat ze geloofden in meer! En niet akkoord gingen met de status quo. Op dit moment hebben we een thema in de kerk: “No Limit”. En natuurlijk gaat dat over de liefde! En als de liefde van God ontdekt is en beantwoord wordt dan is het in de liefde van God dat we een nieuwe schepping worden! Dan worden we weer een geestelijk wezen zoals God ons bedoeld heeft. Geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis. Met andere woorden dan gaan we er voor om een wereld te vullen met goedheid, met gerechtigheid, met balans, met voedsel. En natuurlijk zullen we gaan zien dat er zoveel meer is als wij kunnen vragen of bedenken!

Soms zou ik graag een politieke partij oprichten om voor het milieu te stemmen. Of om tegen de slavernij op te staan, om dieren een goede leefomgeving te geven. En wat denk je er van om onze kinderen geen schulden op te laten bouwen als ze leren voor een betere wereld?!

MAAR!! Als wij zonder de geest van God de hoop zijn voor deze wereld dan zijn we reddeloos verloren. Terwijl als wij de grenzeloze goedheid van God in Christus accepteren en gevuld worden met Zijn geest dan zullen we samen aan Hem gelijk zijn. En ik geloof dat als Zijn liefde ons bezield het beter is voor het milieu, de mens en voor onze toekomst. Niets zal onmogelijk zijn! Laten wij niet onze eigen begrenzers zijn!

God is liefde!

Feiko