Ont-moeten in het vasten

Het is al weer bijna Pasen. Voor mij altijd een herinnering aan kleine gele piepkuikentjes onder een hete lamp. Eindelijk maakt die lange donkere winter plaats voor fris groen dat ontluikt aan bomen en struiken. En de gemeenteperken die geel kleuren van de gele narcissen.

Het zijn “katholieke” momenten die volgens mij herkenbaar zijn voor iedereen. Diegenen die mij kennen weten dat ik het leuk vind om het woord Katholiek in een andere context te gebruiken. Het betekent namelijk gewoon “algemeen”. En het was oorspronkelijk bedoeld om in te sluiten en niet om af te scheiden of te pretenderen exclusief te zijn. Geen vol evangelie of Nederlands-, oud, jong of welke vorm van protest dan ook! Dus niet af te scheiden maar uit te nodigen.

Als ik de film van Luther bekijk dan valt me iedere keer weer op dat emoties hem overweldigen. Het verdriet, de weerzin de plunderingen en de dood hij gruwelt wanneer hij geconfronteerd wordt met het leed van de reformatie. Dit raakt me iedere keer weer! En als ik zijn geschiedenis goed begrepen heb dan heeft hij nooit de intentie gehad om een scheuring te veroorzaken. Maar hij wilde dat iedereen de Bijbel zou kunnen lezen. Zodat de mensen niet voor de gek gehouden en gemanipuleerd konden worden uit naam van God. En dat mensen op basis van het Woord zelf zouden lezen wat God van hen vroeg maar misschien nog wel meer wat genade en liefde betekenen.

Het zelfde verdriet dat Luther in beweging bracht raakt ook mij. Zoveel mensen die ook vandaag nog misleid worden door een instituut of de tegenreactie van zoveel anderen die alles los hebben gelaten vanwege het instituut.

Ont-Moeten = Vasten
Moeten we een nieuwe of misschien wel een laatste reformatie beginnen? Geen idee. Maar wat mij betreft mag het minder pretentieus. Laten we beginnen met wat we hebben?! Wij hebben een Bijbel in het Nederlands vertaald. En die Bijbel (wat Bibliotheek betekent) is voor iedereen beschikbaar. Ik ben er van overtuigd dat als we deze Bibliotheek in zouden lopen om God te ontmoeten, we zouden ontdekken dat die woorden van Jezus nog steeds leven geven. Dat we geen kerken of mensen hoeven te mishandelen.

Wat MOET ik doen dan? En waarom is een kracht van het Vasten?! En dan bedoel ik met vasten niet dat er allerlei dingen niet mogen. Maar ik bedoel dat je even stopt met een aantal dingen zodat je tijd hebt om je te bezinnen op het Leven!
Dus niet je moet…. maar vanuit verlangen naar Meer. Vasten is stil staan, is even niet eten of even geen social media zodat je vanuit God kunt laten overstromen door een bron van Liefde en kracht die bovenmenselijk is. Een liefde die er vóór jou is! Een liefde die maakt dat je kunt focussen op dingen waar je voor gemaakt bent! Een rijkdom die groter is. Een kracht die maakt dat je het leven meer dan aan kunt!

Maar waarom roept die kerk ons op om ons te bekeren? Zijn we dan zo slecht? Ik denk dat als we naar het journaal kijken, als we horen over eenzaamheid, misdaad, hongersnood, human trafficking, de plastic zee, het klimaat etc. we niet anders kunnen dan concluderen dat we in een wereld leven waar we verdwaald zijn. Ver van het oorspronkelijke plan van God. We zijn en worden dagelijks verleid door mooie begeerlijke dingen. Meestal zaken die op zich niet eens fout zijn of zelfs wel goed! Maar we worden gemanipuleerd door deze begeerten. En om deze verlangens te verkrijgen zijn we bereid om te moorden, de natuur te vernietigen of op zijn minst een oogje dicht te doen voor de prijs van deze begeerte!

Daarom roept de Bijbel ons op om ons te “bekeren”! God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf! En als we dat doen dan zullen we weer opnieuw de Geest ontvangen. Dat betekent dat we weer krachtig, gezond, puur en vol liefde mogen leven en dat de aarde zich hersteld.

Vanuit die Geest zullen zelfs de politieke partijen Katholiek worden! De politiek zal extreem rechts worden. God had extreem rechtse ideeën in de schepping; Hij wilde ons in een paradijs laten leven waar de overvloed alleen maar overvloediger zou worden. In een volledige vrijheid. Maar ook net zo conservatief; het was niet bedoeld om te veranderen. En tegelijkertijd zal ze linkser zijn dan ooit! De eerste beweging van Jezus zorgde er voor dat er niemand was die iets tekort kwam. Ze deelden vrijwillig hun rijkdom.

God wil er voor je zijn! Dat heeft Hij altijd gewild. Maar Hij hoort ook de honger roep, de roep van de onderdrukte, de weduwen en wezen in oorlogsgebieden.
Hij belooft ons als we de moeite nemen om te stoppen met ons “moeten” we Hem zullen ontmoeten. En als we vanuit Hem de ander in zijn of haar noden ontmoeten dan zal Hij ons antwoord geven als we hem roepen. Dat Hij er voor ons zal zijn als we om hulp schreeuwen, dat Hij ons zal genezen als we ziek zijn, dat Hij ons sterk en krachtig maakt en dat het ons aan niets zal ontbreken. Is dat dan een verdienste? Ik denk eerder een verdrag!

De blog die ik geschreven heb is een verhaling van Jesaja 58 Waar de boodschapper van God zegt: “ Confronteer de mensen met de ellende waar ze verantwoordelijk voor zijn. En vertel ze hoe ze de Geest van het Leven kunnen ontvangen.

Feiko