Voorjaar en feiten

Terwijl ik in het bos loop en de lucht opsnuif ruik ik het voorjaar. Maar wacht even ik heb ook mijn jas open! En op mijn iphone zie ik dat het 14 graden is.

De regel van hierboven is al van een week geleden! Half februari en dan gewoon lekker buiten zitten. Afgelopen zondag heb ik zelfs met Annemiek heerlijk op het strand gezeten. En de voorspellingen zijn tot en met woensdag nog steeds 15 graden overdag. Dat mag gerust voorjaar genoemd worden.
In mijn vijvertje zitten twee padden zich al heftig vast te houden (je weet maar nooit hoe jong ze dit lezen, haha). En ik heb ook al weer zo’n vijftig kievieten gezien. Dat is mijn favoriete weidevogel. En die zijn meestal de eerste trekvogels die de lente aankondigen.

Toch is een van de laatste elfstedentochten gereden op 26 februari. Dan zou je kunnen zeggen dat de opwarming een feit is. En dat het ijs nog sneller smelt, dat er vele migratiestromen gaan komen van mensen die moeten vluchten voor het hoge water. Een heleboel gedoe met klimaat berekeningen. En waar we allemaal mee moeten stoppen. Alles onderbouwt met cijfers.
De linkse politieke partijen gebruiken deze angst vooral heel goed in hun verkiezingsstrategieën. En misschien is het allemaal wel heel integer? Maar wat het te weeg brengt is ANGST! met hoofdletters en een uitroepteken. Juist in onze tijd komen we er achter dat naast ons ongezonde eetgedrag en de ernstige aanverwante ziekten, stress een ziekteverwekker is. Daarover zijn er allemaal onderzoeken gedaan die dit met cijfers onderbouwen.

En om nog maar even met de deur in huis te vallen: We worden afhankelijk van Russisch gas en Rusland en Amerika hebben net hun kernwapenverdrag verbroken. Alle IS strijders komen terug naar huis, er zijn allerlei grote en kleine rampen.

Maar zijn dit wel de dingen waar we ons bang voor moeten maken? Volgens mij is het ergste wat ons de laatste decennia aan het overkomen is is dat we God loslaten. Steeds meer mensen verlaten de kerk door verkeerde verwachting en teleurstelling of doordat ze dezelfde verwachting hebben als dat de wereld ons leert. Wat kan ik er uit halen, is er genoeg “voeding” voor mij?
En ik hoor vaak zowel van Christenen als van mensen die niet (meer) geloven: Als God bestaat laat Hij dan maar……”. En het is eigenlijk een vraag om een teken. Hier had Jezus al mee te maken lees maar:
De Farizeeën en de Sadduceeën kwamen hem op de proef stellen met de vraag hun een teken uit de hemel te tonen. 2 Hij gaf hun daarop dit antwoord: ‘Wanneer de avond valt, zegt u: “Morgen mooi weer, want de hemel kleurt rood.” 3 En ’s ochtends: “Storm op til, want het rood aan de hemel is dreigend.” De aanblik van de hemel weet u wel te duiden, en de tekenen van de tijd niet? 4 Dit is een verdorven en trouweloze generatie. Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van Jona.’ Zo liet hij hen staan en vertrok. Matthew 16:1-4

Dat teken van Jona was het sterven en de opstanding van Jezus. Het is een geschiedkundig feit dat dit is gebeurd. Met meer dan 500 ooggetuigen. Die met naam bekend waren. Toch zie je dat feiten vaak niet geaccepteerd worden. Of zoals in het geval van Jezus er een lobby is die anderen betaald om een ander verhaal te vertellen. Veel onderzoeken worden immers betaald door de grote bedrijven die een belang hebben bij de zo genaamde feiten.

Misschien is het waar dat de aarde opwarmt hoewel er ook geleerden dit af doen als onzin. Misschien is het waar dat er veel oorlogen en rampen en dreigende situaties zijn. En misschien is het waar dat er door allerlei stress en zorgen veel mensen ziek worden?

De Bijbel verteld dit al duizenden jaren. En ook dat deze dingen moeten gebeuren! Met een oproep voor ons om niet bezorgt te zijn. De Bijbel leert ons dat de manier waarop wij kerk zijn met name als we er voor onszelf willen uithalen wat er in zit dat we daarom ziek zijn en dat er daarom veel sterven!

Mijn oproep: Deze dingen zijn niet nieuw! Deze dingen horen er bij! God heeft ze ons verteld zodat we het konden zien aankomen! Zullen we ons enthousiast laten maken door die dingen! Waarom? Omdat ze duiden op de terugkeer van Jezus!!! Dus laten we de tekenen van Jona en Jezus ter harte nemen! Onze bijbels weer gaan lezen en leren! Weer naar de kerk gaan omdat we deel zijn van het lichaam. Niet om wat we doen maar om wie we zijn! Het lichaam van Christus. Dat zich klaar maakt op de bruiloft. Wij zijn de Bruid en de Bruidegom komt er aan!

Feiko