Op deze Goede Vrijdag-avond spreekt Feiko over de Pesachmaaltijd. Hierin komen 4 verschillende tafels naar voren. Ook wordt er in deze Live Facebook dienst Avondmaal gevierd: “Doe dit telkens weer om mij te gedenken” staat in deze dienst centraal. Luister hier de preek terug. Download hier het audiobestand.