Feiko spreekt over hoe wij door het ontmoeten van Jezus ervoor zorgt dat wij van het moeten volgen van religieuze regeltjes overgaan tot een ont-moeten, waarbij we leven vanuit het verlangen om Jezus te volgen en Zijn liefde willen delen met de mensen om ons heen.  Download hier het audiobestand.