Klaas laat zien hoe God soms onmogelijke en onlogische wegen laat volgen. Juist in de momenten leren wij God te vertrouwen door alles heen en het geluid van zijn Geest te volgen. Hij doet dit aan de hand van de geschiedenis van Elia die aan een weduwe vraagt om het laatste restje eten en drinken dat zij nog heeft aan hem te geven. De situatie lijkt onmogelijk, uitzichtloos. Maar door eerst aan God over te geven en op Hem te vertrouwen geeft God meer dan overvloedig. Klaas laat zien dat God krachtiger is dan welke situatie dan ook. Kom eerst tot Hem, Hij zal voorzien. Download hier het audiobestand.