Klaas spreekt tijdens deze doopdienst over hoe de Heilige Geest in ons wil werken aan herstel. Dit doet hij onder andere aan de hand van de geschiedenis van Elisa die door Gods ingrijpen het slechte water bij Jericho hersteld. Download hier het audiobestand.