Be Inspired / Happy New Year

Terwijl ik dit schrijf mag ik nog ongestoord en vrijmoedig iedereen een nieuw jaar wensen. Officieel mag dat tot driekoningen. Bij voorkeur doe ik dat met die mooie spreuk: Veel heil en zegen voor het nieuwe jaar!

Maar ja wat betekent dat nu? En helpt het? Is het een bijgeloof? Mensen die elkaar soms maar één keer per jaar spreken en die elkaar aan het begin van het jaar dit toewensen. Ik ben het met je eens dat het een beetje vreemd is.

De eerste week van het jaar zit er al weer op. Hoe gaat het met je goede voornemens? Of ben je daar bewust niet meer aan begonnen? Ik had een mooi schema gemaakt en plannen om de eerste week uit te werken. Toch heb ik mijn doelstellingen voor de eerste week niet gehaald. Niet dat ik de lat te hoog had gelegd. Maar we kunnen wel denken dat we het leven in de hand hebben maar dat is niet zo!

“Onze” Klaas Mulder is deze week overleden. En dan zijn er in een keer andere prioriteiten. Gesprekken met familie en voorbereidingen voor een uitvaart. Hoe vaak ik deze week niet van gemeenteleden gehoord heb: “Maar ik zondag nog met Klaas gesproken, hoe kan dat?” Nou even heel flauw; omdat hij toen nog leefde.

Ik zag Klaas elke week en ook bijna elke week sprak ik hem wel even. Net als bijna iedereen die ik van de week sprak. Klaas was een man van weinig woorden maar hij was er elke week. Hij was niet de grootste voorstander van veranderingen en hij zou sommige dingen anders doen als het aan hem lag. Maar hij had bewust of onbewust de gave om af en toe zijn schouders op te trekken. Klaas was er gewoon bij! Klaas deed gewoon mee! Klaas hoefde niet zijn mening te delen. Vroeg je hem er naar dan kon hij dat zeker geven. Daar kan ook ik nog een hoop van leren! Bedankt Klaas en ik (wij) ga(an) je missen!!

Even terug naar mijn goede voornemens en strakke planning. De meeste goede voornemens blijken januari niet te halen. En ook deze week brengt mij meteen even weer naar waarom ik dingen wil doen. Ik heb ook dingen die ik graag wil bereiken dit jaar. Maar als je zo bezig bent met een uitvaart en je komt thuis en je kleinzoon wil met je “knokken”. Dan realiseer je ineens weer waar het nu echt om gaat.

Ook de Bijbel spreek zo duidelijk over dat het leven meer is dan voedsel (en kg op de weegschaal) en kleding.! Zullen we in 2018 elkaar meer lief hebben dan ooit? Ik wens je heel veel liefde en kracht. En natuurlijk dat je mag bereiken wat je zou willen. Maar boven alles dat je weet of mag ontdekken hoeveel God van je houdt!

Feiko