Ryan laat aan de hand van de gelijkenis van de dwaze en wijze meisjes uit Matteüs 25:1-13 zien hoe verwachting en voorbereiding hand in hand gaan. Wanneer wij verwachting hebben, zullen we ons voor willen bereiden op de komst van Diegene die wij verwachten. Download hier het audiobestand.